Wat is mesologie?

Mesologie is een complementaire geneeswijze die reguliere medische kennis integreert met kennis van een aantal natuurgeneeswijzen.

Het stimuleren van het zelfgenezend vermogen en het kijken naar de unieke individuele mens zijn belangrijke uitgangspunten in de mesologie.

Als mesoloog kijk ik breed; naar voeding, leefwijze, constitutie, ziektegeschiedenis en klachten. Immers al deze factoren spelen mee in wie je bent en hoe je je voelt. Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen wijze op gebeurtenissen of veranderingen. Buikpijn bij de ene persoon is totaal anders dan buikpijn bij een ander.

Het lichaam, de geest en emotie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo kunnen zorgen buikpijn veroorzaken, maar andersom kunnen darmklachten ook besluiteloosheid of somberheid veroorzaken.

Als mesoloog kijk ik niet zozeer naar de klacht, maar probeer samen met ‘de patiënt’ de verbanden te leggen tussen de klachten en patronen en zo de dieper liggende oorzaken te vinden. Hier wordt de therapie op afgestemd. Symptoombestrijding heeft meestal geen of slechts tijdelijk zin!

Er wordt gebruikt gemaakt van de kennis van de oosterse geneeswijzen. Deze oude wijsheden staan dichter bij de natuur en kijken op een andere wijze naar gezondheid dan de westerse geneeskunde. De filosofie is gericht op de balans (tussen yin en yang) en de beweging of stroming van de energieën (qi).

Voeding kan worden gezien als medicijn, zo kunnen ziekten worden voorkomen.
Als mesoloog maak ik naast de oosterse zienswijze, gebruik van de orthomoleculaire voedingsleer en van de homeopathie.
Meer informatie over mesologie kunt u vinden op www.mesologen.nl

Mesologie is een beschermd beroep en heeft een beroepsvereniging en register. Ik ben aangesloten bij een overkoepelende beroepsorganisatie RBCZ.

Pols voelen Mesologie Castricum