Behandeling + Tarieven

Behandelruimte Mesologie CastricumNa het maken van een afspraak vult  u een vragenlijst in. Hierin staan vragen over uw klachten, uw medische voorgeschiedenis, voeding en leefgewoonten enz. Tijdens het eerste consult wordt de vragenlijst kort besproken.

Verder voel ik uw pols, bekijk ik uw tong, doe een kort buikonderzoek en ik meet op acupunctuurpunten op uw handen en voeten of er sprake is van zogenaamde disfuncties.

Op deze manier verzamel ik zoveel mogelijk informatie om een totaal beeld te hebben en een beeld te krijgen van eventuele verstoringen.

In het onderzoek test ik of er voedings overgevoeligheden spelen en of de mineralen goed worden opgenomen en of er tekorten (aan bv vitaminen of mineralen) zijn. De mineraal huishouding is een belangrijke basis voor gezondheid.

Dit test ik met behulp van de Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD – meting). Deze meting is gebaseerd op de acupunctuur volgens Voll die heeft vastgesteld dat de acupunctuurpunten vaste waarden vertegenwoordigen. Als de waarden afwijken, is er sprake van een zogenaamde disfunctie. Met EFD kan ik het functioneren van de verschillende organen en systemen van uw lichaam vastleggen. De meting is dat wat uw lichaam aangeeft, en uw lichaam liegt niet. Ook kan ik testen of en welke middelen ondersteunend kunnen zijn.

De behandeling kan bestaan uit een voedings- en leefadvies en inzet van homeopathische middelen, kruiden en supplementen. Na ongeveer 6 weken vindt een vervolgconsult plaats waarin het onderzoek wordt herhaald en wordt bekeken in hoeverre de behandeling effectief is en moet worden bijgesteld.

Een eerste onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Vervolgconsulten duren ongeveer een uur.

Het aantal consulten is afhankelijk van de verstoring en van de duur van de klacht. In de praktijk zijn er gemiddeld ongeveer 4 tot 6 consulten nodig. Bij klachten die al langere tijd spelen kan het herstel ook meer tijd nodig hebben.

Tarieven:

  • eerste consult volwassene: 102,50 euro
  • eerste consult kind tot en met 12 jaar:  92,50, korter dan een uur 82,50 euro
  • vervolgconsult volwassene: 92,50 euro
  • vervolgconsult  kinderen tot en met 12 jaar: 82,50, korter dan een uur 75,00.

Voor vergoeding kunt u kijken op de link van zorgwijzer.

Apparatuur Mesologie Castricum